1. گازی که در محل زخم قرار داده شده را تا یک ساعت فشار دهید.
 2. یک ساعت بعد از کشیدن دندان، بستنی یا شیر سرد بخورید.
 3. تا چند ساعت غذاهای سفت یا مایعات داغ نخورید.
 4. دهان بسته باشد و زیاد صحبت نکنید.
 5. از مکیدن و استفاده از نی برای خوردن و نوشیدن پرهیز کنید.
 6. تورم، درد و تب مختصر در هفته اول بعد از عمل طبیعی است.
 7. تا چند ساعت دهان را نشوید و تف نکنید. در هر صورت آب دهان را ببلعید.
 8. از کشیدن سیگار به خصوص روزهای اول پس از عمل اکیدا اجتناب نمایید.
 9. بهتر است روز اول کمپرس سرد در محل قرار داده شود. از دو روز بعد از عمل نیز کمپرس گرم توصیه می‌شود.
 10. باید پس از ۲۴ ساعت بعد از جراحی روزانه چند بار با آب نمک ولرم دهان به آرامی غرغره شود.
 11. اگر بعد از یک ساعت، خونریزی ادامه پیدا کرد و یا مجددا شروع شد، یک گاز استریل یا چای کیسه ای مرطوب سرد شده را در محل زخم بگذارید و با فشردن دندان ها روی هم، حدود نیم ساعت دیگر آن را نگه دارید.
 12. در صورت لزوم داروی مسکن درد (ژلوفن) مصرف کنید.